Valcherm.com Skydivers in sunset
Valcherm.com Opleidingen Gevorderden Gear Store Kalender

Groepen springers | Lokaties | FFrip
  FFrip Intro | part 1 | part 2 | part 3 | part 4 | part 5                               


Contacteer ons
Reserveren
Video
Beste video's op het net.
Links
Een cadeaubon nodig ? 

Meer weten over de static-line opleidingen ?

Meer weten over de VrijeVal opleiding ?

 

 

 

Free Fly Rookie Instruction Program (door Bart Van Ocken).

Dit programma bestaat uit 5 sprongen. De instructeur zal gedurende deze sprongen de aandacht besteden aan veiligheid. Dit in de vorm van hoogte(gevoel), oriëntatie, coördinatie en omgevings(gevoel).
De basisprincipes van dit Free-Fly Rookie Instruction Program is natuurlijk gelijk aan de basisprincipes van elk ander programma met als motto: "veiligheid voorop".
Het is niet de bedoeling dat de beginnende Free-flyer elke sprong vlekkeloos kan uitvoeren. De beginnende Free-Flyer moet notie krijgen van alle aspecten van het Free-flyen zodat die achteraf op zichzelf deze sprongen kan oefenen. Wie neem je mee op een FFrip? Ten eerste zou men je moeten vragen. Push nooit iemand om te gaan FFrippen. Ze moeten jou kiezen.
Vergeet nooit volgende punten in elk van de 5 FFrip sprongen.

  • Hoogte (gevoel) : Een Beginnende Free-Flyer (Bff'er) moet ten alle tijde, net zoals de relatiever, zich van de hoogte bewust zijn. Het grote verschil met de relatiefprogramma's is dat de beginnende free-flyer er zich niet altijd van de hoogte bewust is. Vele vergeten namelijk dat extra snelheid gelijk staat aan "extra snel hoogteverlies". Bij elke initiatiesprong moet er dan ook op worden gekeken dat elke Bff'er zich ten alle tijde van de hoogte bewust is. Elk teken van verlies van hoogtebewustzijn door de Bff'er geeft reden tot extra oefeningen. Deze komen nader aan de orde in de beschrijving van de sprongen.
     
  • Oriëntatie : Bij de exits zijn de Bff'ers vaak en letterlijk het noorden kwijt. Bij elke exitbriefing van deze 5 sprongen vertellen we steeds waar we ons zullen bevinden ten opzichte van de Bff'er. We gaan het de Bff'er in het begin niet al te moeilijk maken. Op deze manier kan de Bff'er zelf merken in welke positie hij zich ten opzichte van de instructeur bevindt nadat die een exit of transitie heeft gemaakt. Het is ten slotte de bedoeling dat de Bff'er er iets van opsteekt. Onze positie, ten opzichte ven de Bff'er is belangrijk om eventuele "drift" te beperken. Maak de Bff'er er op attent dat we met onze sprongen ver kunnen driften. Meer hierover bij "omgevingsgevoel"
     
  • Coördinatie : Door de hogere snelheid bij het Free-Flyen gaat elke beweging meer inpact hebben op onze positie. De minste beweging van ons lichaam heeft inpact op onze positie. Hamer bij de Bff'er er op dat hij tijdens de sprong geen bruuske bewegingen mag maken. De coördinatie van de Bff'er moet perfect zijn. Elke onverklaarbare beweging waar de Bff'er zelf geen duidelijke uitleg voor kan geven is aanleiding tot herhaling van de oefening. Leg duidelijk uit welke beweging wat teweeg brengt. De mogelijke snelheidsontwikkeling ten opzichte van de medespringers is vaak door de Bff'er onderschat. Maak dit bij elke sprong duidelijk.
     
  • Omgevingsgevoel : Een Bff'er zal tijdens het FFrippen voor elke sprong in staat moeten kunnen zijn te vertellen waar de andere springers zich onder hun koepel zullen bevinden. Laat de Bff'er zelf uitzoeken waar de andere springers zich zullen bevinden. Dit ongeacht dat deze als eerste of als laatste het vliegtuig verlaten. Verbeter de Bff'er als hij of zij dit fout inschat. Dit zal helpen in het geval de Bff'er geen visual heeft op de ander springers. Dit onderdeel van de briefing en debriefing zal bij elke sprong het jou makkelijker maken om de drift aan te tonen. Er is geen Bff'er die tijdens de FFrip geen drift heeft. Drift is de enige factor waar je als instructeur weinig aan kan doen. Een goede positie van de instructeur ten opzichte van de Bff'er is van groot belang om je ver van de andere springers in de stick te houden. Maak de Bff'er er steeds op attent dat er tussen de groep springers voldoende tijd moet zijn. Laat de discusie van eerst of laatst vertrekken achterwege. Het maakt per slot van rekening niet uit bij een FFrip sprong, de drift tijdens de sprong laat elke theorie in het niets verdwijnen. (Alleen een groep ervaren Free-Flyers gaat meestal recht naar beneden en dan pas kan je gaan discusiërern).

GOTO PART 1
 

 

© 2003-2024 - Skydive vzw - +32 2 880 99 56 - info@valscherm.com